Book an appointment with Beterinverhuur using Setmore
header beter in verhuur

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Beterinverhuur. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan je aanbieden.

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Beterinverhuur.

Beterinverhuur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Beterinverhuur wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Beterinverhuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Wij kunnen daar dus geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.