Book an appointment with Beterinverhuur using Setmore
header beter in verhuur

Privacyverklaring

Bij Beterinverhuur hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.
 • Je gegevens blijven bij ons – Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren je wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ je PERSOONSGEGEVENS?
Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die je via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Beheren van je account en profiel – Indien je ervoor kiest om een account aan te maken vragen wij van jou enkele gegevens om dit te realiseren. Denk hierbij aan je e-mailadres, zelfgekozen wachtwoord, NAW-gegevens, informatie over je woning, geslacht en je geboortedatum. Deze gegevens maken het mogelijk voor jou om bepaalde diensten op onze website te gebruiken. Door een account aan te maken hoef je de gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.
 • Afspraak maken – Indien je je via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van je inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Contactformulier – Indien je vragen hebt kun je ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van je vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om je vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Nieuwsbrief – Indien je ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan je te versturen. Een eerder gegeven toestemming kun je altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van onze dienstverlening – Je gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien je de gegevens met dat doel hebt verstrekt, of ons daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de feedback die je via een klachtenformulier aan ons hebt toegezonden of de toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst : voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming : voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief.
 • Gerechtvaardigd belang : in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van je persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op je persoonlijke levenssfeer;

WELKE PERSOONSGEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG?
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Je naam, adres een woonplaats;
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door je aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;

BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

BEWAARTERMIJN
Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES
Met behulp van permanente cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

GEBRUIK VAN ANALYTISCHE COOKIES
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

GOOGLE ANALYTICS
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Beterinverhuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Beterinverhuur wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

CONTACT
Beterinverhuur
Spuiboulevard 224, 
3311 GR Dordrecht
KvK: 24458827

085-3034674
info@beterinverhuur.nl